Klubb‎ > ‎

Nyheter fra klubben

 


Felles sesongavslutning torsdag 15.11

lagt inn 11. nov. 2018, 00:10 av FK Toten   [ oppdatert 11. nov. 2018, 01:59 av Jan Kolnier ]


Torsdag 15. november blir det som de fleste sikkert har fått med seg felles sesongavslutning for alle lag i FK Toten. Vi ønsker at alle spillere og trenere kommer til denne felles sesongavslutningen. For å vite sånn ca. hvor mange som kommer, ber vi om at alle spillere melder fra om dette til treneren sin senest mandag 12. november. Trenerne melder videre til Monica den samme kvelden.


Planen for kvelden er som følger, vi starter i auditoriet ved Lena videregående skole presis kl 18:00, så vær på plass noen minutter før.
  • 18:00-19:00: Forestillingen "Ingen er homo i 2. divisjon". 
    Anders K Kvisgaard reiser for tiden Norge rundt for NFF med denne forestillingen, og vi har vært så heldig å få ham til Lena på torsdagskvelden!
  • 19:00-19:15: Servering i kantina ved Lena vgs.
  • 19:15-20:15: Oppsummering av sesongen og premieutdeling i hvert lag i kantina.
  • 20:15-20:30: Litt felles informasjon til slutt
  • 20:30: Fellesdelen avsluttes, noen lag/grupper har eget møte og får i så fall egen beskjed om dette.

Skaw Cup sommeren 2019

lagt inn 30. okt. 2018, 17:46 av Jan Kolnier

Da er det klart, samtlige yngres lag i FK Toten kommer til å delta i Skaw Cup i Skagen sommeren 2019! 

Skaw Cup 2019 foregår i perioden 20.-26. juli, og kommer til å ha klassene. Gutter 15, Gutter 16, Gutter 19 og Jenter 17. 

Så da er det bare å begynne å planlegge denne delen av sommerferien neste år!

Magasinet - høst 2018

lagt inn 30. okt. 2018, 17:44 av Jan Kolnier   [ oppdatert 11. nov. 2018, 00:25 ]

Alle husstander i Østre Toten skal ha fått høstutgaven av FK Toten Magasinet i postkassa sammen med Totens Blad. Under finner du den elektroniske utgaven av avisa.

 

For de som evt. ikke har fått avisa i posten, eller trenger noen eksemplarer til andre interesserte: Kontakt en av oss i styret eller trenerstaben, vi har flere aviser på klubbrommet vårt.

FK Toten Magasinet.pdf


Toten Vintertrening

lagt inn 29. okt. 2018, 17:23 av Jan Kolnier   [ oppdatert 29. okt. 2018, 17:24 ]Lørdag den 27. oktober startet Toten Vintertrening igjen med en Kick-Off for alle spillere på ØTIP. Dette er et tilbud FK Toten arrangerer sammen med moder- og samarbeidsklubber for spillere i alderen 8 - 14 år som vil trene fotball på vinteren. Det er klubbene Lensbygda Sportsklubb, Lena IF, Kapp IF og Kolbu/KK sammen med FK Toten som står bak vintertreningene. Treningene har endret navn fra Ivrigtrening til Toten Vintertrening, da dette er et tilbud for alle og ikke bare de ivrigste. Denne gangen var 55 litt kalde, men fornøyde fotballspillere samlet til en treningsøkt med påfølgende lunsj, litt lett fotballinformasjon og quiz. Det var en glad gjeng som forlot kick-off`n, og som igjen samles for treninger på torsdager og lørdager frem mot jul. Ved å samarbeide om vintertrening, så gir det større grupper og dermed bedre mulighet for et godt opplegg tilpasset ulike ferdigheter. Det er trenere fra de ulike klubbene sammen med trenerutvikler i FK Toten Odd Erik Sundbakken som har ansvaret for treningene. Målsetningen er at dette skal være en god arena for utvikling av både fotballspillerne, men også at våre trenere opplever dette som en  arena for trenerutvikling. En positiv effekt er også at trenere og spillere blir bedre kjent, slik at eventuelle framtidige samarbeid og overganger blir enklere.

Felles sesongavslutning torsdag 15.11

lagt inn 29. okt. 2018, 02:13 av Jan Kolnier   [ oppdatert 29. okt. 2018, 02:14 ]

Hold av kvelden torsdag 15. november for en felles sesongavslutning for alle lag i FK Toten! Opplegget starter kl 1800, og kommer til å foregå i auditoriet og kantina ved Lena videregående skole. 

Det blir oppsummering av sesongen og premieutdeling for hvert av lagene våre, og i tillegg litt enkel servering. Mer informasjon kommer etter hvert, men hold av kvelden allerede nå. Vi ønsker at alle spillere og trenere kommer til denne felles sesongavslutningen!

KICK - OFF TOTEN VINTERTRENING

lagt inn 20. okt. 2018, 02:53 av Jan Kolnier   [ oppdatert 20. okt. 2018, 02:54 ]


Lørdag 27. oktober inviterer vi til Kick-Off for vinterens felles trening,
Toten Vintertrening, (tidl. ivrigtrening) på Østre Toten Idrettspark (ØTIP). Dette er for deg som er mellom 8-14 år fra Lena, Lensbygda, Kapp og Kolbu/KK.  Vi håper mange av dere har lyst å bli med på trening og bli kjent med andre fotball gutter- og jenter på Toten. Opplegget for høsten presenteres, og det serveres kaffe/noe søtt til foreldre og enkel lunsj til ungene.


Program for dagen:
09:30 Oppmøte på Lena Vdg.skole, rom innenfor kantinen
09:30 – 10:00 Organisering/registrering/inndeling i grupper
10:00 – 10:30 Informasjon til foreldre/foresatte om høstens opplegg
10:00 – 11:30 Trening for ungene
11:30 - 12:30 Lunsj for ungene/ uformell faglig informasjon

Felles treninger starter påfølgende uke. Dager som er besluttet frem til jul er som følger:  

Torsdag kl. 18:00 – 19:30 (første trening torsdag 1. november)
Lørdag kl. 10:00 – 11:30 (lørdag 3. november)

Som spiller/foresatt melder du inn deltakelse til trener i egen klubb innen tirsdag den 23. oktober.  Har du spørsmål, ta kontakt med din trener eller sportslig leder i egen klubb.  
Informasjon legges ut på facebook siden: Toten Vintertrening – spillere/foresatte,
er du ikke medlem så forespør medlemskap.

Vi ønsker deg vel møtt til en ny sesong med Toten Vintertrening!!


Vi trenger flere med oss på laget

lagt inn 20. aug. 2018, 08:23 av Jan Kolnier   [ oppdatert 20. aug. 2018, 23:27 ]

Nå når vi i FK Toten skal bygge vårt eget klubbhus, er det naturlig å tenke på hvordan vi skal drifte klubben vår videre. Noe av det som virker klart er at vi må bli litt flere å fordele oppgavene på. Hvis vi er mange nok blir det ikke så mye på hver enkelt, og i tillegg blir det morsomt å jobbe med de ulike oppgavene.

For å gruppere noen av oppgavene som bør utføres ser vi for oss å stifte 3 nye utvalg, nemlig MarkedsutvalgetArrangementsutvalget og Anleggsutvalget. Utover dette har vi et Sportsutvalg mer eller mindre på plass. Felles for utvalgene er at de har stor frihet til å oppfylle sin misjon, uten all verdens instrukser som begrenser kreativiteten. Det er ikke meningen at medlemmene i utvalget skal utføre alle oppgavene selv, men mer å være et bindeledd mellom styret og medlemmene våre på de ulike områdene.

Markedsutvalgets misjon er enkelt sagt å skaffe inntekter til klubben. Til dette har vi noen verktøy på plass allerede, i form av avtaler med de viktige sponsorene våre, samt utgivelsen av FK Toten Magasinet vår og høst. Utover dette er mulighetene mange i forhold til hvordan videre inntekter kan genereres.

Arrangementsutvalgets misjon er å stå for de ulike arrangementene våre, som foreløpig i hovedsak gjelder avviklingen av kamper. I den forbindelse inngår kiosksalg, innkjøp til kiosk, billettsalg til A-kamper, samt evt. speakertjeneste,  musikk og annonsering av sponsorer. Når vi får vårt eget klubbhus vil også andre arrangementer bli aktuelle, her er det stort sett kreativiteten som setter begrensninger.

Anleggsutvalget misjon er å bistå prosjektleder etter behov i byggeprosessen for det nye klubbhuset, samt å sørge for god drift, ettersyn og vedlikehold av klubbhuset når det står ferdig. Heller ikke her er det tenkt at medlemmene  av utvalget skal stå for alt selv, men mer å sørge for folk til eventuelle dugnader, samt å etablere avtaler slik at behovene våre dekkes når klubbhuset er ferdig.

Vi håper at nettopp du kan være med å bidra innenfor et av disse områdene. Jan Sandvold har i dag ansvaret for alle disse områdene i styret vårt, men trenger flere med seg. Flott derfor om du kan ta kontakt med Jan på marked@fktoten.no eller tlf. 90105888, for å ta en prat om hva som kan passe for deg. Vi håper å høre fra deg!

Nytt klubbhus godkjent

lagt inn 14. aug. 2018, 21:45 av Jan Kolnier

Byggesøknaden på det nye klubbhuset vårt på ØTIP ble fredag 10. august godkjent av Østre Toten kommune. Vi har i sommerferien jobbet med å legge om rørene som gikk i bakken der klubbhuset skal bygges, og siden det lå noen flere rør der enn det som var angitt på tegningene, har denne jobben tatt noe lenger tid enn planlagt. 

Det ble uansett etter hvert avklart hva alle rørene inneholdt og hvor de gikk fra og til, og alle rørene er nå forlenget og lagt utenom der klubbhuset skal bygges. Gjenfylling av grøftene kan dermed gjøres denne uka, og vi vil nå rydde opp mest mulig slik at det ser ryddig og greit ut til Starum Cup i månedsskiftet august/september. 

Når Starum Cup er ferdig og de nødvendige anbudene er klare, vil byggingen av det nye klubbhuset vårt starte så snart som mulig. Vi tror at det å få vårt eget tilholdssted vil være et stort løft for oss som klubb, og ser fram mot den videre prosessen!

Bilde: Det nye klubbhuset sett fra sør, Totenhallen i bakgrunnen

Invitasjon til rekruttdommerkurs

lagt inn 6. aug. 2018, 21:57 av Jan Kolnier

Som nevnt i spiller-/foreldremøtene før Skaw og Dana Cup arrangerer NFF Indre Østland rekruttdommerkurs på Scandic Victoria Hotell Lillehammer lørdag 18. august kl 10:00-18:00. Det blir deretter praktisk opplæring i forbindelse med Maxiturneringa på Hamar helga 25. og 26. august.

Kurset er gratis for deltakerne, anbefalt aldersgrense er 15 år. Vi i FK Toten ønsker oss veldig flere dommere i klubben vår, og håper derfor at noen av spillerne våre kan tenke seg å ta dette kurset. Det å dømme kamper er en fin måte å tjene noen ekstra kroner på, og gir i tillegg verdifull erfaring både fotballmessig og personlig.

Påmeldingsfristen er fredag 10. august, så gi beskjed til treneren din denne uka hvis du kunne tenke deg å delta. Treneren din tar seg i så fall av påmeldingen til kurset.

Bilde: Dommer Nathalie Fuglset (15) fra Bogafjell

Bilder og tekst fra Skaw/Dana Cup

lagt inn 19. jul. 2018, 11:47 av FK Toten   [ oppdatert 19. jul. 2018, 13:53 ]

Vi trenger mange og gode bilder fra Skaw og Dana Cup til høstutgaven av FK Toten Magasinet. For å få til det er vi helt avhengig av å få inn bilder fra dere som er til stede i Skagen og Hjørring. Bilder tatt med kamera er det beste, men bilder tatt med mobiltelefon er også velkommen. Det viktigste er at bildene er tett på motivet og har god oppløsning. Både bilder fra kampsituasjoner, fra før og etter kamper og fra livet rundt turneringene er interessant.

For å få en enklest mulig innsamling av slike bilder har vi opprettet en bildebank der bildene kan legges inn. Denne ligger på FK Totens Google-disk her, og er åpen for alle: LINK

Bildene lastes opp til albumet ved å klikke på "Legg til" ikonet øverst til venstre. I tillegg er det ønskelig med en kommentar om hva og hvem vi ser på bildet. Dette legges inn ved å klikke på bildet etter at det er lastet opp, skrive kommentaren under "Si noe", og klikke "Send". Bildene fra den siste artikkelen på hjemmesida er lagt inn som eksempler for å vise hvordan det kan gjøres. Ikke vent til oppholdet i Danmark er avsluttet med å laste opp bilder, legg dem inn fortløpende slik at alle kan følge med etter hvert.

For å laste opp bilder og legge inn kommentar kreves en Google mailkonto. De fleste har muligens dette fra før, men hvis ikke er det bare å gå inn på google.no eller google.com, velge "Logg på" og deretter "Opprett konto".

I tillegg til bilder er alle små og store historier fra oppholdet i Danmark veldig velkommen til FK Toten Magasinet. Jan Børge Helland har påtatt seg å oppsummere fra Dana Cup og Monica Moen fra Skaw Cup, så flott om alle slags bidrag sendes til Jan Børge på okonomi@fktoten.no eller Monica på sport@fktoten.no.

Lykke til, og ha en flott uke i Danmark!

1-10 of 84