Klubb‎ > ‎

Nyheter fra klubben

 


Oppkjøring til Skaw og Dana Cup

lagt inn 16. jul. 2018, 12:08 av Jan Kolnier   [ oppdatert 17. jul. 2018, 12:06 ]Lagene våre har siden forrige uke vært i full gang med treningene før Skaw og Dana Cup. Gutta skal delta i Skaw Cup i Skagen som starter på søndag, mens jentene deltar på Dana Cup i Hjørring fra og med tirsdag neste uke. FK Toten deltar i Skaw Cup med ett lag i Gutter 14, to i Gutter 16 og ett i Gutter 19, mens vi i Dana Cup deltar med ett lag i Jenter 15 og ett i Jenter 19. De to yngste guttelagene er samarbeidslag med Kolbu/KK.

Alle lagene reiser sammen fra Toten fredag ettermiddag, og jentene får et par dager i Skagen før de drar videre til Hjørring på mandag. Mange foreldre tar også turen til Danmark for å støtte lagene våre, siden denne uka tradisjonelt har vært en flott kombinasjon av fotball og ferie for hele familien. Til sammen er det 82 spillere og mange foreldre og søsken som reiser nedover, så det blir en solid Toten-delegasjon i Skagen og Hjørring neste uke.

Takk til Jan Kristian Hoel som har stått for organiseringen av reise, opphold og deltakelse for alle spillere, trenere og ledere, alt virker å være under kontroll når de siste forberedelsene gjøres på treningsfeltet denne uka.

Takk også til Lena IF og Kolbu/KK for lån av flotte gressbaner, supert å kunne trene på gress de siste to ukene før vi reiser til Danmark. Se bildene under fra dagens treninger på Lena stadion.

Trener Håkon Svellet forklarer juniorspillerne hvilket fokus han vil ha i spilldelen på slutten av treninga


Trener Martin Bjerkengen oppsummerer treninga som nettopp er gjennomført for G14/G15-gruppa


Trenerne Bjørn Ingolf Sørum og Anders Inderberg kjører tekniske øvelser i oppvarminga for J15


Trener Simen Fodstad instruerer under oppvarminga for J19


Spilløvelse som avslutning på treninga for førstelaget vårt i 16-årsklassa på Skaw Cup, ledet av trener Lars Håkensbakken

Oppstart nytt klubbhus

lagt inn 24. jun. 2018, 10:55 av Jan Kolnier   [ oppdatert 24. jun. 2018, 13:11 ]

Mandag 25. juni blir det første spadetaket, eller rettere sagt den første gravemaskinskuffa, tatt for FK Toten sitt nye klubbhus på ØTIP. Østre Toten kommune har nå gitt en såkalt idrettsfunksjonell godkjenning av prosjektet, søknaden vår om tippemidler er godkjent av Oppland fylkeskommune, og finansieringen er på plass i samarbeid med Totens Sparebank.

Prosjektet består teknisk sett av to deler, der den første gjelder omlegging av fjernvarmeledningen som går der vi nå kommer til å bygge klubbhus. Denne ledningen sørger for oppvarming og varmt vann i Totenhallene, og må legges utenom tomta der vi nå skal bygge klubbhus. Dette arbeidet må nødvendigvis foregå i skoleferien, siden hallene ikke kan være uten oppvarming og varmt vann i skoleåret. Det var derfor viktig for oss å komme i gang med gravearbeidet umiddelbart etter skoleslutt, og byggesøknaden på denne delen av prosjektet ble godkjent for en ukes tid siden.

Den andre delen av prosjektet er byggingen av selve klubbhuset. Byggesøknaden på den delen av prosjektet er under behandling hos kommunen, og vi har såpass positive tilbakemeldinger at vi har fått beskjed fra kommunen at det bare er å starte gravearbeidene. Fra mandag 25. juni blir det dermed gravearbeider på tomta vår på ØTIP, og for å unngå uhell og personskader i anleggsperioden er det viktig at dette området behandles som det det er, nemlig et anleggsområde. 

Vi i FK Toten retter en stor takk til vår prosjektleder Ola Øfstbø, som sammen med styremedlemmene Jens Kristian Ulsrud og John Anders Hoel har sørget for at klubbhuset vårt nå endelig ligger an til å bli en realitet. 

Slik er det planlagt at det nye klubbhuset kommer til å se ut fra kunstgressbanen (B-hallen i bakgrunnen):
Klubbhuset prosjekteres med ca. 100 m2 grunnflate og ca. 250 m2 totalareal over to etasjer. Første etasje planlegges med lagerrom, vaskerom, to garderober, kiosk og handicaptoalett. Andre etasje planlegges med et forsamlingsrom/kafeteriaområde, et kjøkken, et møterom og to kontorer. 

Slik blir planløsningen for de to etasjene:

1. etasje:


2. etasje (B-hallen og trappa derfra ute til høyre):Hærverk på ØTIP

lagt inn 14. jun. 2018, 15:55 av Jan Kolnier   [ oppdatert 15. jun. 2018, 00:35 av Jan Kolnier ]

Natt til torsdag 13.06 har alle vinduene i innbytterboksene på ØTIP blitt knust, så det er nå full gjennomtrekk på begge innbytterbenkene. Hvis noen kan ha sett noe i denne forbindelse, så gi beskjed.

Viktig i tida framover at garderobene låses av eller passes på når de forlates, siden det tydeligvis foregår også uønsket aktivitet på området vårt. Ellers skal vi alltid rydde opp slik at det ikke ligger igjen noe som helst av søppel etter oss, og etter kamp skal vi rydde både vår egen og bortelagets garderobe. I juli måned må vi hvis vi bruker garderobene også låse hallen før vi forlater området.

Med det ønsker vi alle lykke til med de siste treningene og kampene før sommerferien. Vi kan heldigvis se tilbake på en vår og forsommer med i all hovedsak masse flott fotballaktivitet på ØTIP!

FK Toten Magasinet våren 2018

lagt inn 2. mai 2018, 03:32 av Jan Kolnier   [ oppdatert 2. mai 2018, 05:58 av Jan Kolnier ]

Alle husstander i Østre Toten skal ha fått vårutgaven av FK Toten Magasinet i postkassa sammen med Totens Blad onsdag 2. mai. Under finner du den elektroniske utgaven av avisa.

 

For de som evt. ikke har fått avisa i posten, eller trenger noen eksemplarer til andre interesserte: Kontakt en av oss i styret eller trenerstaben, vi har flere aviser på klubbrommet vårt.

FK Toten Magasinet.pdf


Treneropplæring i fokus

lagt inn 15. apr. 2018, 14:32 av Jan Kolnier


FK Toten har denne helga arrangert kurset Grasrottrener 1 i regi av NFF Indre Østland ved Østre Toten Idrettspark. Kurset er første steg i NFFs trenerutdanning, og samlet totalt 13 deltakere fra FK Toten, Kapp, Kolbu/KK, Vardal og Vest-Torpa. Instruktør Ketil Nøvik fra Akershus Fotballkrets sørget for et meget bra kurs med godt utbytte for deltakerne. 


På onsdag i uka som gikk gjennomførte vi Barnefotballkvelden, også det i regi av Fotballkretsen, med totalt 24 deltakere fra Lena, Kapp, Kolbu/KK og Vardal. Instruktør Kai Erik Moen sørget for en interessant og motiverende kveld for de mange frammøtte trenerne. Tidligere i år har vi hatt Ungdomsfotballkvelden, også da med godt over 20 deltakere, de fleste fra FK Toten.

Salg av Scoringssupporter

lagt inn 4. apr. 2018, 04:27 av Jan Kolnier   [ oppdatert 4. apr. 2018, 04:29 ]


På samme måte som tidligere år kan alle spillere i FK Toten redusere treningsavgiften sin gjennom salg av Scoringssupporter. Dette er et konsept der den som blir Scoringssupporter kan sies å kjøpe en aksje i FK Totens A-lag i 4. divisjon for herrer. Spilleren som verver Scoringssupportere får et fradrag på 250 kr pr solgt aksje, som går til fradrag på innbetaling nummer 2 for treningsavgift i juni. 

Verdien på aksjen ved sesongslutt avhenger av antall seriemål og poeng for A-laget i 4. divisjon. Etter sesongslutt 2018 faktureres hver Scoringssupporter med kr 5,- per mål og kr 5,- per poeng A-laget har oppnådd i løpet av sesongen. Minste beløp er kr. 250,- maksimum beløp er kr. 500,-.

Salg av Scoringssupporter er på frivillig basis, og det er opp til hver spiller og dennes foresatte å benytte ordningen og hvor mange lodd en vil selge. Konseptet har fungert i FK Toten i flere år og kan hjelpe spillere/foresatte med å få redusert treningsavgiften gjennom bidrag fra familie, venner eller bedrifter.

Ved hver hjemmekamp for A-laget vil det trekkes en premie blant alle som har kjøpt Scoringssupporter, og i år er det Kims på Skreia som sponser premiene.

Oppsummering fra årsmøte FK Toten

lagt inn 17. mar. 2018, 06:40 av Jan Kolnier   [ oppdatert 17. mar. 2018, 07:05 ]

FK Toten gjennomførte årsmøte i Totenhallen mandag 12. mars. Klubbens årsberetning for 2017 viste en klubb med stor aktivitet, med totalt 7 lag i serien i fjorårssesongen, hvorav 3 guttelag, 1 juniorlag, 1 jentelag og to seniorlag i henholdsvis 4. og 6. divisjon.

For sesongen 2018 har FK Toten meldt på 9 lag i serien, hvorav 2 guttelag, 2 juniorlag og 3 jentelag (det eldste i 4. div. damer) i tillegg til de to seniorlagene for herrer. Økningen i antall lag har altså skjedd på jentesiden, noe som er svært gledelig for FK Toten som klubb og helt i tråd med målsetningene våre. Antall lag på guttesiden er det samme i 2018 som i 2017.

Regnskapet for 2017 viste et underskudd på 59.325 kr, der halvparten har sin bakgrunn i at styret anbefalte å avskrive enkelte gamle utestående fordringer. Dette tatt i betraktning, i tillegg til satsningen som ble gjennomført innen trener- og spillerutvikling sammen med naboklubbene Lena, Kapp, Lensbyda og Kolbu/KK, gjør at resultatet for 2017 absolutt er til å leve med. Regnskapet ble dermed godkjent av både revisor og årsmøtet. Prosjektet innen trener- og spillerutvikling var som kjent et samarbeid og spleiselag mellom FK Toten og de nevnte naboklubbene. Erfaringene fra prosjektet har blitt videreført bl.a. i de ivrigtreningene de samme klubbene har gjennomført ved kunstgresset på Lena også denne vinteren.

Leder anlegg Jens Kristian Ulsrud informerte årsmøtet om arbeidet som er gjort i forhold til nytt klubbhus for FK Toten ved Østre Toten Idrettspark. Søknad om tippemidler er levert, prosjektering er gjennomført og finansieringsplanen er klar. Det gjenstår noe arbeid med de innkomne anbudene før vi kan gå videre med prosjektet, men styret fikk årsmøtets godkjenning til å gå videre innenfor rammen som var grunnlag for søknaden om tippemidler. Etter at klubben de siste to årene har utredet ulike alternativer for et nytt klubbhus, går arbeidet forhåpentligvis nå snart over i en prosjektfase. I den forbindelse fikk styret årsmøtets tilslutning til sin anbefaling om at prosjektet i denne fasen følges opp av en dedikert prosjektleder, og at styrerollen som leder anlegg i så måte utgår.

Til slutt i årsmøtet ble det gjennomført valg for 2018. Resultatet ble at Jo Solberg fortsetter som leder og John Anders Hoel som nestleder, mens Monica Moen tar rollen som sportslig leder. Jan Børge Helland fortsetter som økonomileder og Jan Sandvold som leder marked, mens rollen som leder administrasjon foreløpig er ubesatt. Det ble her avtalt at styret sammen med den nye valgkomiteen jobber for å fylle også denne rollen. Jan Kolnier fortsetter som varamedlem til styret, samt som IT- og FIKS-ansvarlig. Som revisorer fortsetter Stein Moe og Bror Helgestad, mens Terje Moe, Kristin Solberg Holje og Trond Øftsbø utgjør den nye valgkomiteen.

FK Toten ser med dette fram mot en ny og spennende sesong, med stor aktivitet hos både gutte-, jente- og seniorlagene våre.

Bildet: Jens Kristian Ulsrud får overrakt blomster for sin innsats som leder anlegg i FK Toten.

Årsmøte i FK Toten

lagt inn 2. feb. 2018, 12:12 av Jan Kolnier   [ oppdatert 24. feb. 2018, 06:11 ]

Styret innkaller herved sine medlemmer til årsmøte i FK Toten. Årsmøtet avholdes mandag 12. mars kl 1900 i Totenhallen, rom 44. 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styret på mailadresse leder@fktoten.no senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig her på hjemmesida senest én uke før årsmøtet. 

For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha betalt medlemskontingent. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lov for FK Toten § 5 til § 8. Denne ligger under "Klubb" og "Klubbdokumenter" på hjemmesida.

Velkommen til årsmøtet! 


Med vennlig hilsen 
Styret i FK Toten

Årsmøtedokumenter 2018

Årlig informasjonsmøte FK Toten

lagt inn 27. jan. 2018, 00:02 av Jan Kolnier   [ oppdatert 10. feb. 2018, 11:14 ]

Alle spillere, foresatte, besteforeldre, trenere og andre interesserte inviteres til FK Totens årlige møte på Kapp Melkefabrikk onsdag 14.02. Vi har reservert Kokeriet på Melkefabrikken denne kvelden, og håper at alle spillere, foresatte og andre interesserte kommer. Vi satser på en kveld der vi kan dele både synspunkter, erfaringer og ønsker for den videre utviklingen av klubben vår.

Som ekstern bidragsyter har vi fått med oss Arne Senstad, innfødt kapping og trener for Storhamar Håndball sitt topplag i eliteserien. Arne vil holde et innlegg om hvordan Storhamar har lykkes med å skape engasjement og sportslig suksess, fra et utgangspunkt der klubben for litt over to år siden ble degradert til nivå to i norsk håndball som følge av dårlig økonomi.

Vi har utsatt selve møtestarten til kl 1830 for å gi alle en halvtime mer etter jobb/skole, men fint om flest mulig kommer kl 1800 til en liten kaffekopp og litt småprat før møtet. 

Her er hovedpunktene på agendaen:

- Målsetninger for FK Toten videre framover
- Planer for nytt klubbhus ved Totenhallen/Kunstgressbanen på Lena
- Hvordan økonomien i FK Toten henger sammen
- Pågående arbeid for å gjøre FK Toten til NFF Kvalitetsklubb
- Pause med enkel servering
- Engasjement og involvering i Storhamar Håndball v/Arne Senstad
- Oppsummering og en liten hilsen fra Eliteserien i fotball

Vi satser på å være ferdig ca. kl 2030, vel møtt på Kapp Melkefabrikk på onsdag!

Hilsen styret i FK Toten

Nytt klubbhus for FK Toten på ØTIP?

lagt inn 19. jan. 2018, 11:14 av Jan Kolnier

Vi i FK Toten har som kjent det siste året jobbet med ulike alternativer for å etablere en base for klubben vår - "en plass å høre heme". Vi så først på muligheten for et nytt klubbhus ved kunstgressbanen på ØTIP, nærmere bestemt bak innbytterbenkene mot Felleskjøpet. Etter mye arbeid og innsendt tippemiddelsøknad viste det seg her etter hvert at eierforholdene på den aktuelle tomta var for komplisert til at dette prosjektet kunne realiseres. 

FK Toten gikk derfor i dialog med Lena IF om bygging av en ny helårs kunstgressbane på Lena stadion. Lena IF hadde allerede et klubbhus med plass også til FK Toten, mens vi som klubb hadde behov for en helårs kunstgressbane for aktiviteten vår. Med dette som utgangspunkt søkte vi om tippemidler til en ny kunstgressbane med undervarme på Lena stadion. Undervarme var en klar forutsetning for oss i FK Toten, siden vi er avhengige av å kunne trene på kunstgress også om vinteren. I tillegg ønsker vi å ha samme base for aktiviteten vår hele året igjennom, ikke å ha tilhold på ulike steder sommer og vinter.

For å få tippemidler må et slikt kunstgressprosjekt gjennomgå en såkalt behovsvurdering. Det viste seg da at vi ikke fikk støtte fra kommunen i behovsvurderingen av undervarme ved en ny kunstgressbane på Lena stadion. Dette fordi det finnes to kunstgressbaner med undervarme i kommunen vår fra før. Dermed bortfalt tippemiddelstøtten på denne delen av prosjektet, noe som gjør det til et risikabelt prosjekt for FK Toten økonomisk sett. Vi har derfor foreløpig lagt prosjektet på Lena stadion på is.

Nå i desember og januar har det derfor blitt jobbet med en annen lokalisering av et klubbhus ved ØTIP, nærmere bestemt mellom kunstgressbanen og B-hallen. ØTIP er her grunneier, og det er nå inngått en langsiktig leieavtale mellom FK Toten og ØTIP om dette tomtearealet. Siden denne lokaliseringen virker å være et realistisk alternativ, har vi gitt firmaene Sweco og JAF Arkitekter i oppdrag å prosjektere et nytt klubbhus for oss innenfor en avtalt kostnadsramme. Her er de første skissene av et mulig klubbhus:


Det nye klubbhuset prosjekteres med ca. 100 m2 grunnflate og ca. 250 m2 totalareal over to etasjer. Første etasje planlegges med lagerrom, vaskerom, garderobesett, kiosk og handicaptoalett. Andre etasje planlegges med et kafeteriaområde, kjøkken, møterom og kontorer. 

Vi har fått et første lånetilsagn på finansiering, og har dermed kunnet levere en gyldig tippemiddelsøknad for prosjektet. Vi jobber nå videre med prosjekteringen og finansieringen, med sikte på å ha alle planer klare i midten av mars. Til da må vi blant annet ha klart å reise tilstrekkelig egenkapital for prosjektet. 

Siden dette er et stort prosjekt for oss i FK Toten er vi avhengige av godkjenning i årsmøtet vårt, som er planlagt mandag 12. mars. Mye arbeid gjenstår før planene er en realitet, men hvis alt går som planlagt og vi går sammen som klubb om prosjektet, kan det bli synlige resultater allerede i år. Vi går noen spennende måneder i møte!

Med hilsen styret i FK Toten

1-10 of 73