Klubb‎ > ‎

Nyheter fra klubben

 


FK Toten magasinet vår 2019

lagt inn 24. apr. 2019, 14:05 av FK Toten   [ oppdatert 24. apr. 2019, 23:22 av Jan Kolnier ]

Alle husstander i Østre Toten skal onsdag 24. april ha fått vårutgaven FK Toten Magasinet i postkassa sammen med Totens Blad. Under finner du den elektroniske utgaven av avisa.
For de som evt. ikke har fått avisa i posten, eller trenger noen eksemplarer til andre interesserte: Kontakt en av oss i styret eller trenerstaben, vi har flere aviser på klubbrommet vårt. 

FK Toten Magasinet


Vellykket årsmøte for FK Toten

lagt inn 29. mar. 2019, 13:14 av FK Toten

FK Toten gjennomførte årsmøte i Totenhallen torsdag 14. mars. Klubbens årsberetning for 2018 viste en klubb med stor aktivitet, med totalt 8 lag i serien i fjorårssesongen, hvorav to guttelag, to juniorlag, et jentelag, et damelag og to seniorlag for herrer i henholdsvis 4. og 6. divisjon. Også for sesongen 2019 har FK Toten meldt på 8 lag i serien, hvorav to guttelag, to juniorlag, to jentelag og to seniorlag for herrer, de to siste i hhv. 4. og 5. div. etter at A-laget i fjor kom på tredjeplass i 4. div. og andrelaget rykket opp fra 6. div..

Leder Økonomi Jan Børge Helland presenterte regnskapet for 2018, som viste et overskudd på 54.665 kr. Regnskapet ble godkjent av både revisor og årsmøtet, og det er spesielt gledelig at støtten fra samarbeidspartnerne våre og inntektene fra klubbavisa endte opp over budsjett. På kostnadssiden brukte vi relativt mye på utstyr i 2018, bl.a. som følge av at alle lag i klubben fikk helt nye drakter der samarbeidspartnerne våre er godt synlige. 

Leder Jo Solberg informerte om status for klubbhusprosjektet. Byggestart for prosjektet var i slutten av juni i fjor, gravearbeider og nødvendig omlegging av rør foregikk i skoleferien, betongarbeidene ble avsluttet i november, mens etasjeskillene mellom første og andre etasje kom på plass rett før jul. Nå i slutten av mars er alle delevegger på plass, og klubbhuset forventes ferdigstilt i løpet av mai. Prosjektet har blitt tildelt gaver på henholdsvis 300.000 kr fra Totens Sparebanks gaveutdeling, 500.000 kr fra Gjensidigestiftelsen og 100.000 kr i investeringstilskudd fra Østre Toten kommune. FK Toten takker så mye for disse svært verdifulle bidragene.

Til slutt i årsmøtet ble det gjennomført valg for 2019. Resultatet ble at Jo Solberg fortsetter som leder, John Anders Hoel som nestleder, Monica Moen som sportslig leder og Unn Sethne som leder administrasjon. Vidar Harefallet kommer inn som leder marked, mens Jan Kolnier fortsetter som varamedlem til styret samt IT- og hjemmesideansvarlig. Som revisorer fortsetter Stein Moe og Bror Helgestad, mens Terje Moe, Kristin Solberg Holje og Kenneth Blien utgjør valgkomiteen for den kommende perioden. Den eneste rollen som ikke ble besatt på årsmøtet var leder økonomi, og styret fikk årsmøtets godkjenning til å fortsette arbeidet med å fylle denne rollen. Til slutt i årsmøtet ble Jan Børge Helland og Jan Sandvold takket for sin innsats som hhv. økonomileder og leder marked. 

FK Toten ser med dette fram mot en ny og spennende sesong, med stor aktivitet hos både gutte-, jente- og seniorlagene våre.

 Jan Børge Helland og Jan Sandvold takkes for sin innsats i styret av Jo Solberg og Monica Moen.  

 Det nye styret inkl. daglig leder har sitt første møte, f.v. Jan Kolnier, Steffen Hjelmtvedt, Monica Moen, John Anders Hoel, Jo Solberg, Unn Sethne, Vidar Harefallet.

Trenerkurs Grasrottrener 4 på Østre Toten Idrettspark

lagt inn 26. mar. 2019, 07:30 av FK Toten

FK Toten har denne helga arrangert kurset Grasrottrener 4 ved Østre Toten Idrettspark, i regi av NFF Indre Østland. Dette er det siste av delkursene i NFFs grunnutdanning for fotballtrenere, og samlet 12 deltakere fra FK Toten, Kapp, Lena, Kolbu/KK og Vestre Lier. 


Instruktør Morten Strandengen sørget for et meget bra kurs med godt utbytte for deltakerne. I tillegg fikk spillerne som deltok på praksisøktene fin trening med mange spennende øvelser. 


FK Toten har i løpet av 2018 og 2019 arrangert alle de fire Grasrottrenerkursene, og det er gledelig at mange av trenerne i FK Toten og moderklubbene Kapp IF og Lena IF nå er ferdig utdannede Grasrottrenere. Dette er veldig bra for spillerutviklingen i FK Toten og moderklubbene i årene framover.  

Lokalbanken med på laget de neste tre årene

lagt inn 19. feb. 2019, 09:16 av FK Toten   [ oppdatert 19. feb. 2019, 11:58 ]


Totens Sparebank har vært en av FK Totens viktigste samarbeidspartnere over flere år, og vi er veldig fornøyd med at de ønsker å være med på den videre utviklingen av klubben vår! 

Totens Sparebank er en solid bank og en sentral bidragsyter i lokalsamfunnet vårt. Vi oppfordrer alle medlemmene våre til å ta en tur innom lokalene deres for en hyggelig bankprat.

Vi i FK Toten ser fram til et fortsatt godt samarbeid med lokalbanken vår! 


På bildet: Avdelingsbanksjef Arnt Skjelstad i Totens Sparebank og daglig leder i FK Toten Steffen HjelmtvedtOdd Erik Sundbakken tildelt kretsens hederstegn

lagt inn 9. feb. 2019, 23:47 av FK Toten   [ oppdatert 9. feb. 2019, 23:48 ]

Odd Erik Sundbakken ble fredag 8. februar på kretstinget for NFF Indre Østland tildelt kretsens hederstegn for sin mangeårige innsats for fotballen i distriktet vårt. 

Odd Erik har deltatt aktivt i fotballmiljøet i Østre Toten de siste 60 årene. Han begynte sin karriere i Skreia IL, først som spiller, deretter som trener og etter hvert som fotballeder for en periode. Han er hedret som æresmedlem for sin innsats i Skreia IL.

Etter hvert ble han trener for samarbeidslaget KLS, som besto av spillere fra klubbene Kapp, Skreia og Lena. Dette laget hevdet seg godt regionalt, og var forløperen til FK Toten som ble etablert i 1995. I FK Toten har han vært aktiv i alle årene klubben har eksistert, som trener for flere lag, som trenerkoordinator, som sportslig leder, og i tillegg i mange andre formelle og uformelle roller.

 I FK Toten tiden har han også bistått moder- og naboklubbene Lena, Kapp, Lensbygda, Skreia og Kolbu/KK med treneroppdrag, treneropplæring og koordinatorroller av ulike slag. Senest i disse dager som koordinator for de felles vintertreningene på kunstgresset på Lena, med to ukentlige samlinger og opptil 100 aktive fotballspillere i aksjon enkelte dager.

For sitt engasjement i FK Toten ble han i 2016 utnevnt til klubbens første og hittil eneste æresmedlem. For sin rolle innen fotballen i bygda har han også fått tildelt Østre Toten kommunes kulturpris.

Engasjementet hans har vært synlig langt utover kommunens grenser. Spesielt kan nevnes innsatsen hans som frivillig i NFF Indre Østland, blant annet som instruktør ved gjennomføring av trenerkurs og som trener for diverse sonelag for yngre spillere.

Odd Erik har aldri har villet framheve seg selv, og alltid vært ydmyk i forhold til sin egen rolle. I hele sitt sin virke har fokus vært å fremme fotballaktiviteten blant ungdommen og å heve nivået her på bygda i så måte. Han har vært med på å fostre opp spillere som har hevdet seg både lokalt og i nasjonal sammenheng, samtidig som han har vært opptatt av å ta vare på bredden. Han har gjennom dette vært en viktig bidragsyter til at Østre Toten har hatt mange aktive fotballspillere i år etter år.

Vi gratulerer Odd Erik så mye med en velfortjent utmerkelse!


Bildet: Daglig leder i NFF Indre Østland Janicke Gonstad og Odd Erik Sundbakken

Andel i nytt klubbhus FK Toten?

lagt inn 8. feb. 2019, 05:52 av FK Toten   [ oppdatert 8. feb. 2019, 06:32 ]

Vi i FK Toten er veldig glade for og stolte over at vi nå får vårt eget klubbhus. Målet vårt er å skape et tilholdssted for alle fotballinteresserte totninger, noe vi mener vil bidra til økt tilhørighet, sterkere samhold og positiv utvikling for lokalfotballen. Her skal alle føle seg hjertelig velkomne, både store og små, i alle aldre, og helt uavhengig av tilknytning til FK Toten!

Vi i FK Toten setter derfor stor pris på om du vil være med og støtte oss med en liten andel av finansieringen av det nye klubbhuset. Alle bidrag, store som små, er velkommen!

En slik gave til FK Toten mellom kr. 500,- og kr. 25.000,- gir skattefradrag på 22%. Dette gjelder både for bedrifter og private.
  • Konto: 2050.04.54963, merk innbetalingen med navn.
  • Vipps: Søk på FK Toten eller skriv inn vårt nummer 91963.
  • Eventuelt: Fyll ut skjemaet under, klikk Send, og motta en faktura på avtalt andel på mail.

Andel klubbhus


Årsmøte i FK Toten

lagt inn 16. jan. 2019, 12:58 av FK Toten   [ oppdatert 3. mar. 2019, 08:33 ]

Vi minner om årsmøte i FK Toten torsdag 14. mars kl 18:30 i Totenhallen, rom 44. 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styret på mailadresse leder@fktoten.no senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig her på hjemmesida senest én uke før årsmøtet. 

Saksliste og alle saksdokumenter er nå klare og tilgjengelig, se link til årsmøtedokumentene under.

Velkommen til årsmøtet! 

Med vennlig hilsen 
Styret i FK Toten

Årsmøtedokumenter 2019

Gjøvik Idrettsmedisinske Team på ØTIP

lagt inn 11. jan. 2019, 11:29 av FK Toten   [ oppdatert 11. jan. 2019, 12:14 av Jan Kolnier ]

Gjøvik Idrettsmedisinske Team er igjen til stede på ØTIP mandager kl 17-20 og torsdager kl 15-18. Dersom noen spillere ønsker en konsultasjon er det bare å bestille time, priser får dere direkte fra GIT:
http://gjovikidrettsmedisin.no/

Mye bedre å komme i gang tidlig med behandling etter en skade enn å "vente på at det skal gå over". GIT er å finne i møterommet innenfor kafeteriaen i A-hallen.  

GIT kjører gjerne basisøkter eller en oppvarming til trening for hver av gruppene våre (f.eks. Gutt, Junior, Jenter, A-lag) på en mandag eller torsdag. Trenere i FK Toten tar direkte kontakt med Terje Løkken eller John Eyolf Solhaug for å gjøre avtale om dette.

Alle skader bør meldes inn umiddelbart av hver enkelt spiller/forelder som forklart under Hva gjør jeg ved skade? på hjemmesida.

Turnering sommeren 2019

lagt inn 6. jan. 2019, 12:04 av FK Toten   [ oppdatert 6. jan. 2019, 12:24 av Jan Kolnier ]

Det ble i slutten av oktober informert på hjemmesida og på alle lagenes FB-grupper om at samtlige yngres lag i FK Toten kom til å delta i Skaw Cup i Skagen sommeren 2019. Skaw Cup 2019 kommer til å ha klassene. G15, G16, G19 og J17. 

Mot slutten av november kom det tilbakemelding fra enkelte i foreldregruppa for jentene med ønske om en ny vurdering for jentelagene. Dette bl.a. med bakgrunn i at jentene våre er 15- og 16-åringer, og at 17-årsklassa på Skaw Cup av enkelte ble vurdert som for tøft. I tillegg ønsket noen å delta på en større turnering enn Skaw Cup. Med dette som utgangspunkt tok vi et foreldremøte i begynnelsen av desember, og i etterkant av møtet ble alle spillere/foreldre i jentegruppa bedt om å fylle ut et spørreskjema om trenings- og turneringsønsker. Valget av turnering var da mellom Skaw og Dana Cup.

Tilbakemeldingene viste at det var omtrent like mange spillere/foreldre blant jentene som ønsket å delta på Skaw som Dana Cup. Blant de som ønsket seg til Dana var det imidlertid en klar overvekt som ga tilbakemelding om at de kun ville være med hvis det ble Dana Cup. Ut fra dette har vi valgt å endre beslutningen fra slutten av oktober om at alle lag reiser til Skaw Cup. Vi ønsker å ha med oss flest mulig, både på turnering og i sesongen forøvrig, så vi har besluttet at jentene reiser til Dana Cup og gutta til Skaw Cup sommeren 2019.

Dana Cup har klasser for både J15 og J16, og vi håper mange nok vil være med til at vi kan melde på minst et 11er og et 7er lag. Hvordan vi kan melde på vil vi få oversikt over rett etter 1. mars, siden den første innbetalingen som gjelder som påmelding har forfall da. Antall lag på Skaw Cup avhenger på samme måte av hvor mange spillere som melder seg på, men vi satser totalt sett på å ha med minst tre lag i Skagen.

Skaw Cup foregår i perioden 20.-25. juli, mens Dana Cup 2019 foregår i perioden 23.-27. juli. Basert på tilbakemeldinger fra foreldrene i jentegruppa vil vi denne gangen kjøre separate transportopplegg for jentene og gutta. Vi håper uansett at noen når de kommer til Danmark er interessert i å besøke hverandre mellom Skagen og Hjørring, slik at jentene kan få litt støtte fra gutta når det er mulighet til dette og motsatt.

Så da er det bare å planlegge denne delen av sommerferien neste år. Vi har prøvd å imøtekomme ønskene som har kommet inn så godt som mulig, så nå håper vi på rekordmange totninger i Skagen og Hjørring i juli måned!

Steffen Hjelmtvedt daglig leder i FK Toten

lagt inn 4. jan. 2019, 10:45 av Jan Kolnier   [ oppdatert 4. jan. 2019, 10:50 ]

    FK Toten har i dag gjort avtale med Steffen Hjelmtvedt om at Steffen fra mandag 7. januar går inn i en 50% stilling som daglig leder i klubben, i første omgang fram til sommerferien. Fokus de første månedene blir kontakt mot våre eksterne samarbeidspartnere og støttespillere. Vi er svært fornøyd med at vi har fått med kapteinen på A-laget vårt i en slik rolle!

    Steffen vil være mye på farten for FK Toten den nærmeste tiden, og ha base i det nye klubbhuset vårt ved Østre Toten Idrettspark så snart dette står klart. Inntil videre vil han de dagene han jobber for FK Toten ha base i Kapp Næringshage.

    Vi ønsker Steffen hjertelig velkommen i den nye rollen, og ser fram mot et spennende sesong på mange fronter for FK Toten!

1-10 of 96