Klubb‎ > ‎Nyheter fra klubben‎ > ‎

Oppsummering fra årsmøte FK Toten

lagt inn 17. mar. 2018, 06:40 av FK Toten   [ oppdatert 17. mar. 2018, 07:05 ]
FK Toten gjennomførte årsmøte i Totenhallen mandag 12. mars. Klubbens årsberetning for 2017 viste en klubb med stor aktivitet, med totalt 7 lag i serien i fjorårssesongen, hvorav 3 guttelag, 1 juniorlag, 1 jentelag og to seniorlag i henholdsvis 4. og 6. divisjon.

For sesongen 2018 har FK Toten meldt på 9 lag i serien, hvorav 2 guttelag, 2 juniorlag og 3 jentelag (det eldste i 4. div. damer) i tillegg til de to seniorlagene for herrer. Økningen i antall lag har altså skjedd på jentesiden, noe som er svært gledelig for FK Toten som klubb og helt i tråd med målsetningene våre. Antall lag på guttesiden er det samme i 2018 som i 2017.

Regnskapet for 2017 viste et underskudd på 59.325 kr, der halvparten har sin bakgrunn i at styret anbefalte å avskrive enkelte gamle utestående fordringer. Dette tatt i betraktning, i tillegg til satsningen som ble gjennomført innen trener- og spillerutvikling sammen med naboklubbene Lena, Kapp, Lensbyda og Kolbu/KK, gjør at resultatet for 2017 absolutt er til å leve med. Regnskapet ble dermed godkjent av både revisor og årsmøtet. Prosjektet innen trener- og spillerutvikling var som kjent et samarbeid og spleiselag mellom FK Toten og de nevnte naboklubbene. Erfaringene fra prosjektet har blitt videreført bl.a. i de ivrigtreningene de samme klubbene har gjennomført ved kunstgresset på Lena også denne vinteren.

Leder anlegg Jens Kristian Ulsrud informerte årsmøtet om arbeidet som er gjort i forhold til nytt klubbhus for FK Toten ved Østre Toten Idrettspark. Søknad om tippemidler er levert, prosjektering er gjennomført og finansieringsplanen er klar. Det gjenstår noe arbeid med de innkomne anbudene før vi kan gå videre med prosjektet, men styret fikk årsmøtets godkjenning til å gå videre innenfor rammen som var grunnlag for søknaden om tippemidler. Etter at klubben de siste to årene har utredet ulike alternativer for et nytt klubbhus, går arbeidet forhåpentligvis nå snart over i en prosjektfase. I den forbindelse fikk styret årsmøtets tilslutning til sin anbefaling om at prosjektet i denne fasen følges opp av en dedikert prosjektleder, og at styrerollen som leder anlegg i så måte utgår.

Til slutt i årsmøtet ble det gjennomført valg for 2018. Resultatet ble at Jo Solberg fortsetter som leder og John Anders Hoel som nestleder, mens Monica Moen tar rollen som sportslig leder. Jan Børge Helland fortsetter som økonomileder og Jan Sandvold som leder marked, mens rollen som leder administrasjon foreløpig er ubesatt. Det ble her avtalt at styret sammen med den nye valgkomiteen jobber for å fylle også denne rollen. Jan Kolnier fortsetter som varamedlem til styret, samt som IT- og FIKS-ansvarlig. Som revisorer fortsetter Stein Moe og Bror Helgestad, mens Terje Moe, Kristin Solberg Holje og Trond Øftsbø utgjør den nye valgkomiteen.

FK Toten ser med dette fram mot en ny og spennende sesong, med stor aktivitet hos både gutte-, jente- og seniorlagene våre.

Bildet: Jens Kristian Ulsrud får overrakt blomster for sin innsats som leder anlegg i FK Toten.