Klubb‎ > ‎Nyheter fra klubben‎ > ‎

Årsmøte i FK Toten

lagt inn 7. feb. 2017, 10:13 av FK Toten   [ oppdatert 23. feb. 2017, 09:48 ]
Styret innkaller herved sine medlemmer til årsmøte i FK Toten. Årsmøtet avholdes torsdag 9. mars kl 1900 i Totenhallen, rom 44. 

Saker et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet må sendes til styret på mailadresse leder@fktoten.no senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig her på hjemmesida senest én uke før årsmøtet. 

For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt medlemskontingent. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se lov for FK Toten § 5 til § 8. 

Velkommen til årsmøtet! 

Med vennlig hilsen 
Styret i FK Toten Årsmøtedokumenter 2017