Klubb‎ > ‎Nyheter fra klubben‎ > ‎

Inntektsbringende tiltak

lagt inn 29. feb. 2016, 02:24 av FK Toten   [ oppdatert 29. mar. 2016, 08:23 ]

Inntektsbringende tiltak som kan redusere treningsavgiften for hver enkelt spiller.


Som nevnt på lagsmøter/foreldremøter i januar/februar er det ikke lagt opp til store felles dugnader eller lotterier i regi av klubben denne sesongen. Det finnes imidlertid ulike tiltak som kan iverksettes lagvis, slik at treningsavgift eller utlegg til turneringer reduseres for den enkelte. Denne reduksjonen  kommer til fradrag på treningsavgiften for vår- og høstsesongen, i henholdsvis april og august. For vintersesongen er det helt nødvendig at vi får inn de treningsavgiftene som hadde forfall i februar, for å dekke kostnadene våre for leie av kunstgress og Totenhall i vinterhalvåret, som er ca. 300.000 kr. 

De inntektsbringende tiltakene er i de fleste tilfeller organisert slik at inntekten tilfaller direkte den spilleren som har generert et salg. De ulike tiltakene er:

Scoringssupporter


De aller fleste lag har startet salg av scoringssupporter for A-lag, hvor alle inntekter tilfaller spilleren som selger disse. Solgte og signerte skjema skal leveres inn via trenere på de enkelte lag. Dersom det er behov for flere nummererte skjemaer kan ansvarlig for det enkelte lag/gruppe kontakte klubben.

Personlig sponsor A-lag


A-laget skaffer personlige sponsorer som presenteres ved hjemmekamper og i klubbavis.

Totenpølse 


Vi har en dialog med Toten Kjøtt AS om salg av Totenpølser, noe som er gjennomført av flere lag tidligere. Toten Kjøtt er positive til dette også i år, og dersom lag ønsker dette kan de kontakte Toten Kjøtt v/Rolf Selmer Hansen. Viktig at det kun er én person som kontakter og koordinerer dette for hvert lag! 

Interne dugnader i lag


Som tidligere vil det internt i lagene kunne organiseres dugnader som varetelling e.l., der inntektene tilfaller laget. 

Salg av støttemedlemskap


Dette har blitt diskutert på enkelte lagsmøter/foreldremøter, men det er besluttet at dette ikke blir et konsept for å redusere treningsavgiften, da vi ikke har et godt system for å tilbakeføre penger til spilleren som selger et medlemskap. Det betyr ikke at dere ikke skal oppfordre de rundt dere til å melde seg inn i FK Toten. Alle medlemmer gir klubben en inntekt og bedre økonomi i tiden som kommer.

Kiosksalg


Det jobbes med en forbedring av sortiment og åpningstider for kiosken, både under kamper og når det ellers er aktivitet på treningsfeltet. Dette er også noe vi må koordinere med Østre Toten Idrettspark. Inntekter fra kiosken går til fellesskapet i klubben.
Comments