Klubb‎ > ‎Nyheter fra klubben‎ > ‎

Nytt klubbhus for FK Toten på ØTIP?

lagt inn 19. jan. 2018, 11:14 av FK Toten
Vi i FK Toten har som kjent det siste året jobbet med ulike alternativer for å etablere en base for klubben vår - "en plass å høre heme". Vi så først på muligheten for et nytt klubbhus ved kunstgressbanen på ØTIP, nærmere bestemt bak innbytterbenkene mot Felleskjøpet. Etter mye arbeid og innsendt tippemiddelsøknad viste det seg her etter hvert at eierforholdene på den aktuelle tomta var for komplisert til at dette prosjektet kunne realiseres. 

FK Toten gikk derfor i dialog med Lena IF om bygging av en ny helårs kunstgressbane på Lena stadion. Lena IF hadde allerede et klubbhus med plass også til FK Toten, mens vi som klubb hadde behov for en helårs kunstgressbane for aktiviteten vår. Med dette som utgangspunkt søkte vi om tippemidler til en ny kunstgressbane med undervarme på Lena stadion. Undervarme var en klar forutsetning for oss i FK Toten, siden vi er avhengige av å kunne trene på kunstgress også om vinteren. I tillegg ønsker vi å ha samme base for aktiviteten vår hele året igjennom, ikke å ha tilhold på ulike steder sommer og vinter.

For å få tippemidler må et slikt kunstgressprosjekt gjennomgå en såkalt behovsvurdering. Det viste seg da at vi ikke fikk støtte fra kommunen i behovsvurderingen av undervarme ved en ny kunstgressbane på Lena stadion. Dette fordi det finnes to kunstgressbaner med undervarme i kommunen vår fra før. Dermed bortfalt tippemiddelstøtten på denne delen av prosjektet, noe som gjør det til et risikabelt prosjekt for FK Toten økonomisk sett. Vi har derfor foreløpig lagt prosjektet på Lena stadion på is.

Nå i desember og januar har det derfor blitt jobbet med en annen lokalisering av et klubbhus ved ØTIP, nærmere bestemt mellom kunstgressbanen og B-hallen. ØTIP er her grunneier, og det er nå inngått en langsiktig leieavtale mellom FK Toten og ØTIP om dette tomtearealet. Siden denne lokaliseringen virker å være et realistisk alternativ, har vi gitt firmaene Sweco og JAF Arkitekter i oppdrag å prosjektere et nytt klubbhus for oss innenfor en avtalt kostnadsramme. Her er de første skissene av et mulig klubbhus:


Det nye klubbhuset prosjekteres med ca. 100 m2 grunnflate og ca. 250 m2 totalareal over to etasjer. Første etasje planlegges med lagerrom, vaskerom, garderobesett, kiosk og handicaptoalett. Andre etasje planlegges med et kafeteriaområde, kjøkken, møterom og kontorer. 

Vi har fått et første lånetilsagn på finansiering, og har dermed kunnet levere en gyldig tippemiddelsøknad for prosjektet. Vi jobber nå videre med prosjekteringen og finansieringen, med sikte på å ha alle planer klare i midten av mars. Til da må vi blant annet ha klart å reise tilstrekkelig egenkapital for prosjektet. 

Siden dette er et stort prosjekt for oss i FK Toten er vi avhengige av godkjenning i årsmøtet vårt, som er planlagt mandag 12. mars. Mye arbeid gjenstår før planene er en realitet, men hvis alt går som planlagt og vi går sammen som klubb om prosjektet, kan det bli synlige resultater allerede i år. Vi går noen spennende måneder i møte!

Med hilsen styret i FK Toten
Comments