Klubb‎ > ‎Nyheter fra klubben‎ > ‎

Positivt årsmøte i FK Toten

lagt inn 21. mar. 2017, 22:32 av FK Toten   [ oppdatert 21. mar. 2017, 23:29 ]

FK Toten kan se tilbake på et positivt år både sportslig og økonomisk. Det kom fram under fotballklubbens årsmøte. Regnskapet viste et resultat i balanse, en betydelig forbedring fra året før. Klubben har rundt 150 aktive spillere, og lagene har fungert og prestert bra. Valgkomitéen hadde gjort en utmerket jobb og alle verv ble besatt. Jo Solberg fortsetter som leder, Beate Syr kommer inn som sportslig leder, Jan Børge Helland som økonomileder og Jan Sandvold som markedsansvarlig. Det meste er med andre ord på stell.


Selv om FK Toten har hatt fast tilholdssted på Østre Toten Idrettspark de siste årene, ønsker vi oss en sterkere tilhørighet med blant annet eget klubbhus. Muligheten for utbygging av banekapasiteten og et klubbhus i tilknytning til idrettsparken har vært drøftet med flere instanser, men per i dag ser dette vanskelig ut.


Lena IF har konkrete planer om en egen kunstgressbane på Lena Stadion. FK Toten har vært i dialog med Lena IF om en mulig samlokalisering rundt et felles fotballanlegg her. Styret ba årsmøtet om tilslutning til en nærmere utredning av dette og fikk det.


A-laget kom sist sesong på 2. plass i sin avdeling i 4. divisjon og kvalifiserte seg greit til den nye Kretsligaen kommende sesong. I tillegg får de også spille kvalik til NM. FK Toten har vært kjent for å ha et A-lag med lav gjennomsnittsalder. Også i år har flere unge spillere fått prøve seg og gjort sine saker bra. Som første års junior fikk Rasmus Ulsrud OA-plaketten som toppscorer i 4. divisjon. Klubben har i tillegg stilt seniorlag i 5. divisjon.


Guttegruppa har vært gledelig stor med rundt 60 spillere fordelt på fire lag, to i 1. divisjon og to i 2. divisjon. Alle lagene kan vise til gode resultater. FK Toten har også fungert som en inkluderingsarena, på guttelagene har det vært fire spillere fra Afghanistan, alle enslige asylsøkere bosatt på mottaket ved Skjeppsjøen.


Jentelaget var i fin utvikling gjennom hele sesongen og gikk blant annet helt til topps i sin klasse under Skaw Cup i Danmark. Juniorene hadde også en gledelig utvikling. Her kom flere spillere til utover i sesongen, slik at klubben i samarbeid med Kolbu/KK kunne stille to juniorlag etter ferien.


FK Toten har god likviditet og penger på bok. Men for å kunne beholde det høye aktivitetsnivået er klubben avhengig av tilfredsstillende økonomiske resultater. Styret har jobbet bevisst for å få et resultat i balanse og har klart det. I tillegg har de innført gode regnskapsrutiner og fikk skryt fra årsmøtet for måten de har ryddet opp på dette viktige området.


Styret i FK Toten fikk denne sammensetningen:

Leder: Jo Solberg

Nestleder: John Anders Hoel

Leder Sport: Beate Syr

Leder Administrasjon: Monica Moen

Leder Økonomi: Jan Børge Helland

Leder Marked: Jan Sandvold

Leder anlegg: Jens Kr. Ulsrud

Vara til styret: Jan Kolnier


Det nye styret i FK Toten.

Foran fra venstre: Beate Syr, Jo Solberg og Monica Moen.

Bak fra venstre: Jan Sandvold, Jan Kolnier, Jan Børge Helland, John Anders Hoel og Jens Kr. Ulsrud.


Comments