Klubb‎ > ‎Nyheter fra klubben‎ > ‎

Vellykket årsmøte for FK Toten

lagt inn 29. mar. 2019, 13:14 av FK Toten
FK Toten gjennomførte årsmøte i Totenhallen torsdag 14. mars. Klubbens årsberetning for 2018 viste en klubb med stor aktivitet, med totalt 8 lag i serien i fjorårssesongen, hvorav to guttelag, to juniorlag, et jentelag, et damelag og to seniorlag for herrer i henholdsvis 4. og 6. divisjon. Også for sesongen 2019 har FK Toten meldt på 8 lag i serien, hvorav to guttelag, to juniorlag, to jentelag og to seniorlag for herrer, de to siste i hhv. 4. og 5. div. etter at A-laget i fjor kom på tredjeplass i 4. div. og andrelaget rykket opp fra 6. div..

Leder Økonomi Jan Børge Helland presenterte regnskapet for 2018, som viste et overskudd på 54.665 kr. Regnskapet ble godkjent av både revisor og årsmøtet, og det er spesielt gledelig at støtten fra samarbeidspartnerne våre og inntektene fra klubbavisa endte opp over budsjett. På kostnadssiden brukte vi relativt mye på utstyr i 2018, bl.a. som følge av at alle lag i klubben fikk helt nye drakter der samarbeidspartnerne våre er godt synlige. 

Leder Jo Solberg informerte om status for klubbhusprosjektet. Byggestart for prosjektet var i slutten av juni i fjor, gravearbeider og nødvendig omlegging av rør foregikk i skoleferien, betongarbeidene ble avsluttet i november, mens etasjeskillene mellom første og andre etasje kom på plass rett før jul. Nå i slutten av mars er alle delevegger på plass, og klubbhuset forventes ferdigstilt i løpet av mai. Prosjektet har blitt tildelt gaver på henholdsvis 300.000 kr fra Totens Sparebanks gaveutdeling, 500.000 kr fra Gjensidigestiftelsen og 100.000 kr i investeringstilskudd fra Østre Toten kommune. FK Toten takker så mye for disse svært verdifulle bidragene.

Til slutt i årsmøtet ble det gjennomført valg for 2019. Resultatet ble at Jo Solberg fortsetter som leder, John Anders Hoel som nestleder, Monica Moen som sportslig leder og Unn Sethne som leder administrasjon. Vidar Harefallet kommer inn som leder marked, mens Jan Kolnier fortsetter som varamedlem til styret samt IT- og hjemmesideansvarlig. Som revisorer fortsetter Stein Moe og Bror Helgestad, mens Terje Moe, Kristin Solberg Holje og Kenneth Blien utgjør valgkomiteen for den kommende perioden. Den eneste rollen som ikke ble besatt på årsmøtet var leder økonomi, og styret fikk årsmøtets godkjenning til å fortsette arbeidet med å fylle denne rollen. Til slutt i årsmøtet ble Jan Børge Helland og Jan Sandvold takket for sin innsats som hhv. økonomileder og leder marked. 

FK Toten ser med dette fram mot en ny og spennende sesong, med stor aktivitet hos både gutte-, jente- og seniorlagene våre.

 Jan Børge Helland og Jan Sandvold takkes for sin innsats i styret av Jo Solberg og Monica Moen.  

 Det nye styret inkl. daglig leder har sitt første møte, f.v. Jan Kolnier, Steffen Hjelmtvedt, Monica Moen, John Anders Hoel, Jo Solberg, Unn Sethne, Vidar Harefallet.
Comments