Klubb‎ > ‎Nyheter fra klubben‎ > ‎

Vi trenger flere med oss på laget

lagt inn 20. aug. 2018, 08:23 av Jan Kolnier   [ oppdatert 20. aug. 2018, 23:27 ]
Nå når vi i FK Toten skal bygge vårt eget klubbhus, er det naturlig å tenke på hvordan vi skal drifte klubben vår videre. Noe av det som virker klart er at vi må bli litt flere å fordele oppgavene på. Hvis vi er mange nok blir det ikke så mye på hver enkelt, og i tillegg blir det morsomt å jobbe med de ulike oppgavene.

For å gruppere noen av oppgavene som bør utføres ser vi for oss å stifte 3 nye utvalg, nemlig MarkedsutvalgetArrangementsutvalget og Anleggsutvalget. Utover dette har vi et Sportsutvalg mer eller mindre på plass. Felles for utvalgene er at de har stor frihet til å oppfylle sin misjon, uten all verdens instrukser som begrenser kreativiteten. Det er ikke meningen at medlemmene i utvalget skal utføre alle oppgavene selv, men mer å være et bindeledd mellom styret og medlemmene våre på de ulike områdene.

Markedsutvalgets misjon er enkelt sagt å skaffe inntekter til klubben. Til dette har vi noen verktøy på plass allerede, i form av avtaler med de viktige sponsorene våre, samt utgivelsen av FK Toten Magasinet vår og høst. Utover dette er mulighetene mange i forhold til hvordan videre inntekter kan genereres.

Arrangementsutvalgets misjon er å stå for de ulike arrangementene våre, som foreløpig i hovedsak gjelder avviklingen av kamper. I den forbindelse inngår kiosksalg, innkjøp til kiosk, billettsalg til A-kamper, samt evt. speakertjeneste,  musikk og annonsering av sponsorer. Når vi får vårt eget klubbhus vil også andre arrangementer bli aktuelle, her er det stort sett kreativiteten som setter begrensninger.

Anleggsutvalget misjon er å bistå prosjektleder etter behov i byggeprosessen for det nye klubbhuset, samt å sørge for god drift, ettersyn og vedlikehold av klubbhuset når det står ferdig. Heller ikke her er det tenkt at medlemmene  av utvalget skal stå for alt selv, men mer å sørge for folk til eventuelle dugnader, samt å etablere avtaler slik at behovene våre dekkes når klubbhuset er ferdig.

Vi håper at nettopp du kan være med å bidra innenfor et av disse områdene. Jan Sandvold har i dag ansvaret for alle disse områdene i styret vårt, men trenger flere med seg. Flott derfor om du kan ta kontakt med Jan på marked@fktoten.no eller tlf. 90105888, for å ta en prat om hva som kan passe for deg. Vi håper å høre fra deg!

Comments