Kontaktinfo

Adresse: 

Postadresse: Postboks 19, 2851 LENA

Besøksadresse: Østre Toten Idrettspark, Rådhusgata 28, 2850 Lena

Bankkonto: 2050.37.93114

e-post: klubben@fktoten.no

e-post for mottak av faktura: faktura@fktoten.no

e-post for utsendt faktura: kasserer@fktoten.no

Styret:

Leder - Rune Østhus, 91395931, leder@fktoten.no

Nestleder - John Anders Hoel, 97768900, nestleder@fktoten.no

Leder Sport - Steffen Sommerstad, 95260680, sport@fktoten.no

Leder Økonomi/Administrasjon - Harald Waalen, 99566634, okonomi@fktoten.no

Leder Marked - Jo Alund, 47803697, marked@fktoten.no

Leder Anlegg/Arrangement - Kenneth Blien, 93069933, anlegg@fktoten.no

Kontakt Moderklubber - Silje Taralrud Flesvik, 97045155, moderklubb@fktoten.no

Varamedlem - Jan Kolnier, 48036841, jan@fktoten.no