Organisasjonsdata

Klubbnavn: Fotballklubben Toten

Postadresse: Postboks 19, 2851 LENA

Besøksadresse: Rådhusgata 34, 2850 Lena

Gnr./Bnr: 183/60 i Østre Toten kommune

E-post: klubben@fktoten.no

Bankkonto: 2050 04 54963

Org.nr: 976 253 612