Gutt

Trenerteam 2021

Trener: Pål Arne Jensen,

975 15 585

pagpaul@gmail.com


Trener: Martin Bjerkengen,

915 94 086,

martindavbje@hotmail.com


Ass.trener: Ola Kjørstad

906 13 274

okjorstad@gmail.com


Spiller-/trenerutvikler: Odd Erik Sundbakken

977 01 446

o.e.sundbakken@gmail.com


Keepertrener: Erik Gran,

472 71 541,

erikgran@bbnett.no


Keepertrener: Kamil Olsztynski

948 50 180

kamilolsztynski@gmail.com


Kontaktperson: Christian Forø

957 29 066

cforoe@gmail.com


Ass.trener: Jan Kristian Hoel

92498110

jankhoel@bbnett.no


Ass.trener: Per Nordhagen

90703084

penordha@hotmail.com


Lagleder: Tor Arne Hoel

98042645

torarnehoel@hotmail.com


Lagleder: Silje Taralrud Flesvik

97045155

s.t.flesvik@gmail.com