Junior

Carousel imageCarousel image

Trenerteam 2021

Trener: Håkon Svellet

916 916 47

svellet95@hotmail.com


Trener: Lars Håkensbakken

482 00 132

bakkenjr@hotmail.com


Trener: Sander Imerslund Harefallet

977 59 080

SanderHarefallet@hotmail.com


Ass.trener: Hans Olav Sethne

993 34 481

hansolavsethne@gmail.com


Keepertrener: Erik Gran,

472 71 541,

erikgran@bbnett.no


Keepertrener: Kamil Olsztynski

948 50 180

kamilolsztynski@gmail.com


Kontaktperson: Else Marie Grønnerud

480 43 108

elsemarie@bbnett.no


Lagleder G19-1: Anne Kjersti Reinsby Berg

414 05 128

akreinsby@hotmail.com


Lagleder G19-2: Aina Myhre Morønning

909 64 166

aimy-m@online.no